Kontakt

Administratorem strony jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach.

 

 

 

 Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach,
ul. Szkolna 2;
58-530 Kowary
 
 @mokkowary
 
 75 718 25 77
 
 kowary.mok@gmail.com
 
 http://www.mok.kowary.pl